INFORMACJA

Nabory zostały zakończone z powodu braku miejsc.

Wszystkie informacje dotyczące projektu Moja pierwsza firma znajdują się pod adresem: unijnedotacje.com.pl/aktualnosci

Projekt Moja pierwsza firma współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Dofinansowanie projektu z UE:  1 298 802,60 zł

Dokumenty rekrutacyjne i projektowe http://unijnedotacje.com.pl/dokumenty/

Wszystkie informacje dotyczące projektu Twój Biznes w Lubuskiem! (rekrutacja zakończona – brak miejsc) znajdują się pod adresem http://unijnedotacje.com.pl/wyniki/

Projekt Twój biznes w lubuskiem! współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Dofinansowanie projektu z UE:  1 298 802,60 zł

Kontakt: Stanisław Hatka

Telefon 600 755 872

e-mail: biuro@unijnedotacje.eu

Adres biura i korespondencyjny: 

Stanisław Hatka  

ul. Bohaterów Westerplatte 9/316

65-034 Zielona Góra

Accessibility