Aktualności

Informujemy, że biuro jest nieczynne do odwołania. Proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Zmiana regulaminu

27.04.2020

II grupa – ostateczna lista osób wybranych do dofinansowania

19.12.2019

II grupa – wstępne wyniki oceny biznesplanów

9.12.2019

Szanowni Państwo, poniżej przekazuję wyniki oceny biznesplanów. Jednocześnie informuję o możliwości wglądu w karty oceny biznesplanów -Termin za złożenie odwołania to sobota 16.12.2019 godzina 23:59 – odwołania składamy drogą elektroniczną (e-mail  biuro@unijnedotacje.eu).

Forma dowolna, ale istotne jest aby w odwołaniach odnosić się do konkretnych zarzutów z kart ocen.W sytuacji gdy Państwo zadeklarują, że nie chcą składać odwołań lub minie wyznaczony termin i nie zostaną złożone odwołania, niniejsza lista staje się ostateczna. W przypadku wpłynięcia odwołań będzie ocena powinna się zakończyć około 18.12.

II grupa – wyniki rekrutacji

W wyniku oceny odwołań punktacja nie uległa zmianie.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do II grupy projektowej. Ze względu na krótki czas do szkolenia prosimy o składanie ewentualnych odwołań na adres e-mail: biuro@unijnedotacje.eu w terminie do 1 listopada (piątek) do godziny 12.

Terminy szkoleń

Szanowni Państwo, informujemy, że zaplanowane terminy szkoleń, które odbędą się w Zielonej Górze (WOSIR Drzonków) w ramach projektu to 4-9.11. 2019 poniedziałek od 10-18, wtorek-sobota 9-17. oraz 12-17.11.2019 (8 godzin dziennie) wtorek od 10-18, środa-niedziela 9-17.

Nabór zakończony.

Od dnia 24.09.2019 do wyczerpania miejsc trwa rekrutacja do projektu wspomagającego zakładanie nowych działalności gospodarczych. Kwota jednorazowego dofinansowania „na start” to 25 500 zł. Oprócz tego uczestnikom przysługuje comiesięczne wsparcie w wysokości minimum 1125 zł przez pierwsze 12 miesięcy od założenia firmy.

Do projektu, zgodnie z regulaminem rekrutacji, kwalifikują się bezrobotne lub bierne zawodowo osoby, które:
– są w wieku 30 lat lub więcej oraz
– zamieszkują powiaty – wschowski, sulęciński, strzelecko-drezdenecki, nowosolski (z wyłączeniem Nowej Soli-miasta i Otynia), żagański (z wyłączeniem Żagania-miasta), krośnieński (z wyłączeniem Gubina), międzyrzecki i zielonogórski (z wyłączeniem Zielonej Góry – miasta) oraz
– w przypadku mężczyzn (zgodnie z zasadami konkursu) – wymogiem kwalifikacyjnym jest dodatkowe kryterium tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej lub orzeczona niepełnosprawność lub długotrwałe bezrobocie (powyżej 12 miesięcy) lub wiek 50 lat lub więcej.

Nie mogą brać udziału w projekcie osoby, które:
– prowadziły działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dotyczy również spółek, fundacji prowadzących DG itp.)
– otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym również z Urzędu Pracy) na założenie działalności gospodarczej
– są rolnikami.

Aby aplikować do projektu należy złożyć:
Formularz rekrutacyjny http://unijnedotacje.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/2-Formularz-rekrutacyjny-MPF-1.docx
Załącznik do formularza http://unijnedotacje.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/2.1-O%C5%9Bwiadczenie-dot.-dor%C4%99cze%C5%84.doc
W przypadku statusu osoby niepełnosprawnej kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji http://unijnedotacje.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/1.Regulamin-rekrutacji-uczestnik%C3%B3w-MPF-2019.07-1.pdf oraz z pozostałymi dokumentami w zakładce dokumenty.

Dokumenty (podpisane) należy wysyłać pocztą lub składać w Biurze Projektu (proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny) na adres:
Stanisław Hatka, ul.Bohaterów Westerplatte 9/316, 65-034 Zielona Góra
Można także je zostawiać na portierni (u ochrony) ww. budynku na przegródce nr 316.
Dodatkowo prosimy również o wysyłanie wersji elektronicznej na adres biuro@unijnedotacje.eu

I grupa wstępne wyniki oceny biznesplanów

Informujemy, że wszystkie złożone biznesplany zostały ocenione pozytywnie co oznacza, że wszyscy uczestnicy otrzymają dofinansowanie.

I grupa – wyniki rekrutacji – aktualizacja

Informujemy, że ostateczna lista uczestników nie uległa zmianie.

17 lipca 2019

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do I grupy projektowej. Ze względu na krótki czas do szkolenia prosimy o składanie ewentualnych odwołań na adres e-mail: biuro@unijnedotacje.eu w terminie do 19 lipca (piątek) do godziny 20. Jednocześnie informujemy, że osoby, które znalazły się na liście rezerwowej mogą zakwalifikować się do projektu w sytuacji wycofania się któregoś z uczestników lub w kolejnych grupach-bez zmiany punktacji.

I grupa – termin szkolenia

12 lipca 2019

Informujemy, że szkolenie ABC przedsiębiorczości odbędzie się w dniach od 21 do 26 lipca, w godzinach 10-18 (21 lipca) i 9-17 (22-26 lipca). 
Miejsce szkolenia to Hotel Sportowiec w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie-Zielonej Górze ul. Drzonków-Olimpijska 20 (budynek przy kortach tenisowych).  Obecność obowiązkowa.

Rozeznanie rynku – szkolenia ABC Przedsiębiorczości

2 lipca 2019

Cityconnect Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia: ABC przedsiębiorczości dla Uczestników projektu Moja pierwsza firma. Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach. Termin składania ofert 10.07.2019.

Nabór I grupy – przedłużony termin składania formularzy rekrutacyjnych

1 lipca 2019

Nabór do 1 Grupy w projekcie „Moja pierwsza firma” trwa od 1 do 10 lipca 2019 lub do wyczerpania miejsc.

Aby wziąć udział w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami nr 2, 2.1, (http://unijnedotacje.com.pl/dokumenty/) i o wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@unijnedotacje.eu ORAZ złożenie w portierni (u ochrony) budynku w Zielonej Górze ul.Bohaterów Westerplatte 9 – nr przegródki 316 lub wysłanie pocztą na adres: „Stanisław Hatka, ul.Bohaterów Westerplatte 9/316 65-034 Zielona Góra”.

Accessibility