III grupa – wstępne wyniki oceny biznesplanów

W załączeniu publikujemy wstępne wyniki ocen biznesplanów. Jednocześnie informuję, że od oceny przysługuje odwołanie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia publikacji. Szczegóły otrzymacie Państwo w wiadomości e-mail....

III grupa – wstępne wyniki rekrutacji

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę osób, które wstępnie zostały zrekrutowane do projektu. Ostateczna lista osób zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo na e-mail. Po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej opublikowana zostanie ostateczna lista uczestników....

III grupa – termin szkolenia-ZMIANA

Informujemy, że planowany termin szkolenia ABC Przedsiębiorczości został ustalony na 10-15 czerwca br. Dalsze szczegóły po wyłonieniu osób, które zakwalifikowały się do projektu....

Nabór III grupy

Aby wziąć udział w projekcie Twój biznes w Lubuskiem! prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami nr 2, 2.1, 2.2, 2.3 (http://unijnedotacje.com.pl/pliki-do-pobrania/) i o złożenie w biurze projektu lub wysłanie pocztą na adres: „Stanisław Hatka, ul.Bohaterów Westerplatte 9/316 65-034 Zielona Góra”)....
Accessibility