II grupa ostateczne wyniki oceny

Szanowni Państwo, informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do II grupy w ramach projektu Twój biznes w Lubuskiem! została opublikowana. Jednocześnie informujemy, że szkolenie ABC przedsiębiorczości odbędzie się w dniach od 8 do 13 kwietnia, w godzinach 10-18. Miejsce szkolenia to Hotel Sportowiec w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w...

Wstępne wyniki rekrutacji II grupy

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę osób, które wstępnie zostały zrekrutowane do projektu. Ostateczna lista osób zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo na e-mail. Po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej opublikowana zostanie ostateczna lista uczestników (w dniu 6 kwietnia). Jednocześnie informujemy, że szkolenie ABC...

I grupa – wyniki ocen biznes planów-przed odwołaniami

Szanowni Państwo w załączonym pliku znajdują się wyniki ocen biznesplanów. Termin złożenia odwołań to 5 dni kalendarzowych, tj do 26.03.2019 drogą elektroniczną. W odwołaniu należy odnieść się do konkretnych zapisów z konkretnej karty oceny (jest 2 oceniających – MW i RS). Jednocześnie zaznaczam, że niezbędnym minimum aby dostać dofinansowanie jest...

Zmiana regulaminu rekrutacji

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin rekrutacji uczestników. Rozszerzono zakres terytorialny projektu oraz doprecyzowano zapisy w zakresie wyłączeń z udziału w projekcie....

Rozpoczęcie naboru II grupy

Aby wziąć udział w projekcie Twój biznes w Lubuskiem! prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (http://unijnedotacje.com.pl/pliki-do-pobrania/) i o złożenie w biurze projektu lub wysłanie pocztą na adres ul.Bohaterów Westerplatte 9/316 w Zielonej Górze). Rekrutacja zakończy się w dniu 8.03.2019 lub...

I grupa – termin szkoleń ABC Przedsiębiorczości

Szkolenia dla uczestników projektu (I grupa) odbędą się w dniach 20, 21, 22, 25, 26, 27 lutego br. w godzinach 10-18. Miejsce szkolenia to Hotel Sportowiec w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie-Zielonej Górze ul. Drzonków-Olimpijska 20 (budynek przy kortach tenisowych). https://www.google.com/maps/place/Wojew%C3%B3dzki+O%C5%9Brodek+Sportu+i+Rekreacji+imienia+Zbigniewa+Majewskiego/@51.8975862,15.5691862,87m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sWojew%C3%B3dzki+O%C5%9Brodek+Sportu+i+Rekreacji+imienia+Zbigniewa+Majewskiego+w+Drzonkowie!3m4!1s0x0:0xd0cdf883c93fe39a!8m2!3d51.8976598!4d15.5691238 Przypominamy, że obecność jest obowiązkowa....
Accessibility