Aktualizacja listy potencjalnych uczestników I grupy projektu

Szanowni Państwo, przedstawiamy zaktualizowaną listę potencjalnych uczestników Projektu. Punktacja nie uległa zmianie. W związku z powyższym informujemy o przedłużeniu czasu na składanie odwołań od oceny do czwartku 14 lutego br....

Wstępne wyniki rekrutacji I grupy

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę osób, które wstępnie zostały zrekrutowane do projektu. Ostateczna lista osób zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej....

Zakończenie rekrutacji I grupy

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przed terminem rekrutację I grupy uczestników, z powodu wyczerpania limitu miejsc. Jednocześnie podjęto decyzję o przyspieszeniu rekrutacji II grupy. Szczegóły wkrótce....

Zmiana adresu biura

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1 lutego br. następuje zmiana adresu biura projektu na ul.Bohaterów Westerplatte 9/316 w Zielonej Górze. W związku z powyższym zmodyfikowano treść Regulaminu rekrutacji uczestników. Dodatkowe zmiany wprowadzone w ww. dokumencie polegały na doprecyzowaniu zapisów. Kryteria i punktacja nie uległa zmianie. Regulamin jest dostępny...

Trwa rekrutacja pierwszej grupy uczestników!

Aby wziąć udział w projekcie Twój biznes w Lubuskiem! prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikiem (http://unijnedotacje.com.pl/pliki-do-pobrania/) i o złożenie w biurze projektu lub wysłanie pocztą (ul.Św.Jadwigi 1/204 w Zielonej Górze – do końca stycznia, od początku lutego biuro projektu zmienia...
Accessibility